COMPETITIONS 2021

Round 1

Friday 28th May

Bye -v-

TATA Steel


Brynhyfryd -v-

POW Court


Landore Social -v-

Port Talbot


Bye -v-

Llanelli


Bryncoch -v-

Gowerton


Alcoa -v-

Swansea


Carmarthen -v-

Champion


BP Llandarcy -v-

Coed Gwilym

Round 1

Friday 28th May

Round 2

Friday 25th June

Semi  Final

Friday 13th August

SINGLES


TATA Steel -v-

Brynhyfryd

Port Talbot -v-

Llanelli

Gowerton -v-

Swansea

Champion Jeff Phillips (BP) -v-

BP Llandarcy

-v-


Llanelli


Semi Final

Friday 13th August

Final

Saturday 28th August

Final

Saturday 28th August

Alcoa -v-

Llanelli


Bye -v-

TATA Steel


Carmarthen -v-

Coed Gwilym


Port Talbot -v-

Landore Social


POW Court -v-

Brynhyfryd


Bye -v-

Bryncoch


Bye -v-

BP Llandarcy


Swansea -v-

Gowerton

Round 1

Friday 28th May

PAIRS

Round 2

Friday 25th JuneAlcoa -v-

TATA Steel
Carmarthen -v-

Port Talbot

Brynhyfryd -v-

Bryncoch
BP Llandarcy -v-

Swansea

TRIPLES

Semi Final

Friday 13th August

Final

Saturday 28th August

Coed Gwilym -v-

Brynhyfryd


Bye -v-

BP Llandarcy


Swansea -v-

Llanelli


Bye -v-

Bryncoch


TATA Steel -v-

Bye


Carmarthen -v-

Alcoa


Landore Social -v-

Port Talbot


Gowerton -v-

POW Court

Round 1

Friday 28th May

Gowerton -v-

Carmarthen


Port Talbot -v-

Bye


Landore Social -v-

BP Llandarcy


TATA Steel -v-

Bye


POW Court -v-

Brynhyfryd


Llanelli -v-

Swansea


Coed Gwilym -v-

Bye


Bryncoch -v-

Alcoa

Round 2

Friday 25th June

Round 2

Friday 25th June


Brynhyfryd -v-

BP Llandarcy

Llanelli -v-

Bryncoch

TATA Steel -v-

Carmarthen 


Port Talbot -v-

Gowerton

Semi Final

Friday 13th August
-v-


Llanelli

FOURS

Carmarthen

-v-

Port Talbot
BP Llandarcy -v-

TATA Steel

Brynhyfryd -v-

Swansea
Bye -v-

Alcoa

Final

Saturday 28th August